Praktische informatie

Schooltijden

Op het Schrijverke werken we met het 5 dagen gelijk  rooster.
De kinderen gaan alle dagen van  8.30 tot 14.00  uur naar school.
De kinderen lunchen op school  in hun eigen klas. Om 8.20u  gaat de school open.

Ziekte

Als uw kind ziek is, meld dat dan dezelfde dag nog vóór 08.15  bij voorkeur via de app van de school of anders bij de leerkracht of bij de administratie. De school weet dan waarom uw kind er niet is.

Telefoon 073-8225470

Gesprekken na schooltijd

De tijd na 14.00  uur is de meest geschikte om over uw kind te praten. Als een gesprek wat langer zal duren, is het aan te bevelen van tevoren een afspraak  te maken. De leerkracht kan dan het gesprek voorbereiden en er de tijd voor nemen. Vóór schooltijd is er geen tijd voor oudergesprekken. U kunt dan alleen korte, noodzakelijke  mededelingen aan de leerkrachten doen, b.v. een ziekmelding. (Deze kunt u echter ook doorgeven aan de administratie).

Rapport/driehoeksgesprekken

De data van deze momenten vindt u in het jaarrooster.
Voor deze gesprekken krijgt u vooraf een uitnodiging per mail en/of via de schoolapp.

                   

Allergieën of Medische Aandoening


Bij aanmelding geeft u aan op het entreeformulieren of er bij uw kind sprake is van een allergie of medische aandoening.

Bij schoolbrede traktaties (kerst/ carnaval bv. ) zorgt de werkgroep allergie, in samenwerking met de oudervereniging,  voor een passend alternatief.
Bij traktaties tijdens een schooluitstap of feestje kunnen leerkrachten in het
naslagwerk van de werkgroep alternatieven vinden voor leerlingen met een allergie.

Wilt u melding maken klik op melding allergie of medische aandoening

Wilt u de school toestemming geven tot het verrichten van medische handeling?               
Klik hier en open het formulier tot het verstrekken van toestemming voor het verrichten van medische handelingen of verstrekken van medicijnen. 

 

Hoofdluis


Op 't Schrijverke hebben we ook een hoofdluizenprotocool. Het hoofdluisprotocool samengesteld door ouders en school.

Voor meer informatie klik op hoofdluizenprotocol.

 

Verkeer

Huisverkeersregels rondom de school

Om de veiligheid van uw schoolgaande kinderen te kunnen optimaliseren zijn een aantal huisverkeersregels in samenwerking met de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging opgesteld.

Géén autoverkeer in de Patagonstraat en het deel Blikmuntstraat tegenover de ingang van de school, gedurende 15 minuten vóór en 15 minuten na aanvang c.q. einde van de schooltijden, zowel voor de ochtend als de middag.

Gedurende 15 minuten voor en na aanvang/einde van de schooltijden geldt er voor de schoolbrengende ouders/verzorgers een eenrichtingsverkeer in de Blikmuntstraat en de Karolusguldenstraat. Dit houdt in dat u vanuit de Braspenninglaan alleen de Blikmuntstraat in mag rijden en via de Karolusguldenstraat er weer uit rijdt.

Indien uw kind binnen ca. 10 minuten lopend of op de fiets op school kan zijn, dan verzoeken wij u om ook lopend/ op de fiets te komen. Er is voldoende gelegenheid om fietsen te stallen. Indien kinderen met de auto naar school gebracht moeten worden, vragen we van de ouders die bij elkaar wonen, het zgn. carpoolprincipe te hanteren.

Om de veiligheid van de lopende en fietsende kinderen in het oog te houden verwachten wij dat U stapvoets zult rijden.

Kiss and ride

Vanaf de Braspenninglaan kunt u de Blikmuntstraat inrijden om vervolgens in de buitenbocht bij de Blikmuntstraat en de Karolusguldenstraat uw kind uit te laten stappen aan de rechterkant en meteen weer verder de Karolusguldenstraat uit te rijden. Dit geldt voor de oudere kinderen die gebracht worden met de auto. 

Voor de ouders/verzorgers die hun kind tot aan/in de school begeleiden is er parkeergelegenheid in de volgende straten; Karolusguldenstraat, Dukaatstraat, Florijnstraat, Zwartbroekweg, Zilverpark, Meester Stappartlaan en de Braspenninglaan.

Wij vertrouwen erop dat u er alles aan doet om uw en andermans kinderen veilig op school en naar huis te laten komen en dat u zich zult houden aan de door de school en ouders/verzorgers opgestelde huisverkeersregels.

Wilt u deze regels ook communiceren met eventueel opa’s/oma’s/buren/vrienden die uw kind ook weleens komen ophalen van school?

Huisverkeersregels

De verkeerscommissie van de oudervereniging houdt regelmatig actief toezicht op de huisverkeersregels.