Kwaliteit

Scholen op de kaart

"Scholen  op de kaart " is een website waarbij  inkijk wordt gegeven in kwaliteitvan het onderwijs op basisscholen. 't Schrijverke is op deze website terug te vinden.

Klik hier voor de website scholen op de kaart

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie bezoekt om de 4 jaar scholen in het basisonderwijs. U kunt op deze pagina inkijk krijgen in ons laatste inspectierapport. Klik hier en bekijk ons laatste inspectierapport op de website van de onderwijsinspectie.

Uitstroom groep 8 

Wilt u weten waar naar welke niveau's onze groep 8 leerlingen uitstromen?