Passend onderwijs

 

Prachtig artikel over co-teaching: Ons antwoord op Passend Onderwijs

Marcia van der Wens heeft hier twee prachtartikelen over geschreven. Deze zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Zone’ . Dit is het tijdschrift voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs.

De artikelen kunt u inzien door op de onderstaande links te klikken.

 

Artikel Zone: Co-teachen en Passend Onderwijs

 

Artikel Zone: Co-teachen in de praktijk

 

Passend onderwijs: Hoe geven we extra ondersteuningsbehoeften aan kinderen daadwerkelijk vorm?

Op 't Schrijverke kiezen wij voor co-teaching.

Een antwoord op hoe wij Passend Onderwijs realiseren.

Zie het filmpje wat op 't Schrijverke gemaakt is:

Co-teaching: leren van en met je collega - Leraar24
 

Schoolondersteuningsplan

Wilt u het schoolondersteuningsplan (SOP) van 't Schrijverke lezen? Hierin vindt u onze expertise die we opgebouwd hebben t.a.v. leer- en gedragsondersteuning. Klik hieronder voor het schoolondersteuningsplan.

 

Anti-Pestprotocol 

Wilt u ons beleidsplan "Ik maak me sterk" lezen,  over de begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen? Kijk dan op onderstaande link

 

 

Het samenwerkingsverband de Meierij

Op 1 augustus 2014 trad de wet passend onderwijs in werking. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Wilt u meer lezen over passend onderwijs?          

Klik op http://www.demeierij-po.nl/ voor meer informatie.

Contactgegevens

Ondersteuningseenheid ‘s-Hertogenbosch

Ondersteuningsmanager: Frank Willems

Secretariaat SWV PO de Meierij

secetariaat@demeierij-po.nl